SeaTac

SeaTac > Community

Macluumaadka Isbeddelada Maalinta Qashin Qaadka

Markay tahay Juun 1, 2014, maalmaha qashin qaaditaanka ayaa isu beddeli doonaa reeraha meelaha casaanka leh, ee hoosta. Guji xaafaddaad si aad u aragto maalintaada cusub ee ka qaaditaanka qashinka. Soo dhawee (zoom in) si aad u hesho cinwaankaaga haddii garan kari weydo isla markaaba agagaaraha aad ku nooshay

Soo dejiso khariidada qashin ururinta cusub oo PDF ah.


View Larger Map


View Larger Map


Ka Yar Ka weyn

Cusboonaysiinta Adeegga

Dhammaan adeegyadu wakhtigooda ayay ku beegan yihiin.

English | español | Soomaali | ਪੰਜਾਬੀ

Adeegga Macmiilka SeaTac
206.767.1166

Saacadaha adeegyada
Daily 8am-5pm

Ku Bixi Taleefanka 206.254.9954

Foomamka Codsiga adeegga

Ku Weyddiinta Iimaylka
seatac@recology.com