News

Categories


 

By City


 

Upcoming Events

Community Events

06/30/15 Clean is community!


See all Events

SeaTac Events Somali | April 30, 2014

Baqshadaha Macluumaadka Goobaha La Deggan Yahay ayaa boosta lagu dirayaa


Nabadeey SeaTac! Recology CleanScapes ayaa ku faraxsan inay siiso adeegyada qashinka, dib-u-warshadaynta, iyo qashinka cuntada & ardaaga lagaga qaado deggenayaasha SeaTac laga bilaabo Juun 1, 2014.

Diyaargarow ahaan, Recology CleanScapes ayaa kuu soo diri doonta "Baako Soodhawayn" Mey. Baakada Soodhawaynta ayaa waxa ku jira macluumaad ku saabsan adeegyada iyo sicirrada, tilmaamaha dib-u-warshadaynta iyo qashinka cuntada iyo ardaaga, iyo jadwalka qashin ka qaadka.

Bixiyahaaga adeegga ee xaadirkan ayaa qaadi doona qashinka ilaa dhammaadka Mey. Recology CleanScapes ayaa bilaabi doonta qashin qaadka muddada ah toddobaadka Juun 1 adiguna waad ku sii wadan doontaa isticmaalkaooda isla gawaari-gacmeedkii hore. Hase yeeshee, haddii aad isticmaalayso weel qashin aad adigu iska leedahay hadda, si toos ah ayay CleanScapes idinku keeni doontaa gaari-gacmeed cusub oo le’ekaan u dhigma leh. Recology CleanScapes ayaa kaartiyadaada iyo weelashaada qashinka dib-ugu-astaamayn doonta macluumaad cusub gudaha Juun.

Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto biilal ku dallaca ama weyddiisyada adeegga heeganka ah kahor Mey 31, fadlan kala xiirir Republic Services taleefanka 800.221.4508.Haddii aad jeceshahay in lagaa beddelo cabbirka gaari-gacmeedkaagakaddib kaddib Mey 18keeda fadlan la xiriir Recology CleanScapes. Weyddiisadyada isbeddellada mugga gaari-gacmeedkaaga ayaa la oofin doona kaddib Juun 2eeda.

Haddii aad wax su'aalo ah oo ku saabsan adeegyadaada cusub ee Recology CleanScapes aad qabto, fadlan nagala soo xidhiidh 206.767.1166 ama seatac@recology.com.
Tags

wrapping paper whale weekly tip wastemobile waste reduction rewards waste reduction valentine upcycling toy swap the recology store take back your meds swap sustainable superbowl styrofoam streetscapes store soil snow shoreline seattle seatac school scholarship reuse repair regift recycling recycle truck visit recon queen anne portland plastic bag plastic phone paper packaging mulch movie medicine maple valley litter leftovers junk mail issaquah interconnection inclement weather hybrid truck holiday highline heat halloween green energy grass grand opening golden dumpster going green gift garden football food waste food drive evergreen fleets event energy electronics education earth day e-waste donate des moines contract conscious consumption composting compost community improvement award clothing cleanscapes store clean up christmas tree cell phone catalog carnation burien bothell boma bikeworks bikes bike battery batteries bag ban baby award ants america recycles day NRR HLA Film Burien News