News

Categories


 

By City


 

Upcoming Events

Community Events

06/30/15 Clean is community!


See all Events

SeaTac Events Somali | April 30, 2014

Baqshadaha Macluumaadka Goobaha Qoysaska Badan iyo Ganacsiyada ayaa Boosta La Soo Dirar


Nabadeey SeaTac! Recology CleanScapes ayaa ku faraxsan inay siiso adeegyada qashinka, dib-u-warshadaynta, iyo qashinka cuntada & ardaaga lagaga qaado beeshaada laga bilaabo Juun 1, 2014.

U-diyaargarow ahaan adeegyada cusub, ayay Recology CleanScapes u diri doonta "Baakado Soodhawayn" dhammaantood meheradaha iyo meelaha qoysaska badani deggan yihiin SeaTac Mey.

Baakadaha Soodhawaynta ayaa si toos ah loogu diri doonaa maareeyaha milkiyadda dhisme kasta iyo/ama maareeyaha koontooyinka diiwaanka ku jira oo waxa ka mid noqon doona:

 

Haddii wax su'aalo ah aad ka qabto biil- ku-dallaca ama weyddiisyada adeegga heeganka ah kahor Mey 31, fadlan kala xiirir Republic Services at 800.221.4508. Haddii aad jeceshahay inaad beddesho weynida weelkaaga ama jadwalka qashin qaadka kaddib Mey 18, fadlan la xiriiir Recology CleanScapes. Weydiisadyada isbeddellada weynida gaari-gacmeedka iyo heerka adeeg ayaa la oofin doona kaddib Juun 2.

Haddii aad wax su'aalo ah oo ku saabsan adeegyadaada cusub ee Recology CleanScapes aad qabto, fadlan nagala soo xidhiidh 206.767.1166 ama seatac@recology.com.


Tags

wrapping paper whale weekly tip wastemobile waste reduction rewards waste reduction valentine upcycling toy swap the recology store take back your meds swap sustainable superbowl styrofoam streetscapes store soil snow shoreline seattle seatac school scholarship reuse repair regift recycling recycle truck visit recon queen anne portland plastic bag plastic phone paper packaging mulch movie medicine maple valley litter leftovers junk mail issaquah interconnection inclement weather hybrid truck holiday highline heat halloween green energy grass grand opening golden dumpster going green gift garden football food waste food drive evergreen fleets event energy electronics education earth day e-waste donate des moines contract conscious consumption composting compost community improvement award clothing cleanscapes store clean up christmas tree cell phone catalog carnation burien bothell boma bikeworks bikes bike battery batteries bag ban baby award ants america recycles day NRR HLA Film Burien News