News

Categories


 

By City


 

Upcoming Events

Community Events

06/30/15 Clean is community!


See all Events

Burien Events Vietnamese | April 30, 2014

Dịch Vụ của Recology CleanScapes Bắt Đầu


Recology CleanScapes sẽ cung cấp dịch vụ thu gom rác thải, rác tái chế, rác thực phẩm và sân vườn cho các hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh ở Burien bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu năm 2014. Nếu quý vị là một khách hàng ở khu nhà riêng, vui lòng để thùng chứa rác ở lề đường lúc 7 giờ sáng vào ngày thu gom rác của quý vị.


Read more...


tags: no tags

Burien Events Vietnamese | April 30, 2014

Gói Thông Tin Dành Cho Doanh Nghiệp và Các Khu Chung Cư Được Gửi Qua Đường Bưu Điện


Xin chào Burien! Recology CleanScapes rất vui được cung cấp dịch vụ thu gom rác thải, rác tái chế, rác thực phẩm và sân vườn trong khu chung cư của quý vị bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu năm 2014.

Để chuẩn bị cho các dịch vụ mới của quý vị, Recology CleanScapes sẽ gửi “Gói Chào Mừng” qua đường bưu điện cho tất cả các doanh nghiệp và khu chung cư vào tháng Năm.


Read more...


tags: no tags

Burien Events Vietnamese | April 30, 2014

Gói Thông Tin Dành Cho Các Khu Nhà Riêng Tại Burien Được Gửi Qua Đường Bưu Điện


Xin chào Burien! Recology CleanScapes rất vui được cung cấp dịch vụ thu gom rác thải, rác tái chế, rác thực phẩm và sân vườn cho dân cư Burien bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu năm 2014.

Để chuẩn bị, Recology CleanScapes sẽ gửi qua đường bưu điện cho quý vị một “Gói Chào Mừng” vào tháng Năm. Gói Chào Mừng bao gồm thông tin về các dịch vụ và mức giá mới, hướng dẫn về rác tái chế và rác thực phẩm và sân vườn, và lịch thu gom rác.


Read more...


tags: no tags

Burien Events Vietnamese | April 30, 2014

Dán Lại Nhãn Trên Các Thùng và Công Ten Nơ Chứa Rác


Tất cả các loại thùng và công ten nơ chứa rác hiện đang dùng ở các nhà riêng, doanh nghiệp, và khu chung cư sẽ được dán nhãn lại với các hướng dẫn dịch vụ và thông tin liên hệ cập nhật trong tháng Sáu. Các thùng chứa rác ở khu nhà riêng sẽ được dán nhãn vào ngày thu gom rác khi thùng rác của quý vị nằm ở lề đường.

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 206.767.3322 hoặc tại burien@recology.com.
Read more...


tags: no tags

Burien Events Vietnamese | April 30, 2014

Thùng Đựng Rác Thực Phẩm Và Sân Vườn Được Giao Cho Các Khu Nhà Riêng


Kể từ ngày 1 tháng Sáu năm 2014, dịch vụ rác thải dành cho các khu nhà riêng sẽ bao gồm cả việc thu gom rác thực phẩm và sân vườn mà không phải trả thêm phí!

Các khách hàng đang sử dụng dịch vụ rác thực phẩm và sân vườn sẽ tiếp tục được thu gom rác và không phải trả phí cho dịch vụ này nữa.


Read more...


tags: no tags

Tags

wrapping paper whale weekly tip wastemobile waste reduction rewards waste reduction valentine upcycling toy swap the recology store take back your meds swap sustainable superbowl styrofoam streetscapes store soil snow shoreline seattle seatac school scholarship reuse repair regift recycling recycle truck visit recon queen anne portland plastic bag plastic phone paper packaging mulch movie medicine maple valley litter leftovers junk mail issaquah interconnection inclement weather hybrid truck holiday highline heat halloween green energy grass grand opening golden dumpster going green gift garden football food waste food drive evergreen fleets event energy electronics education earth day e-waste donate des moines contract conscious consumption composting compost community improvement award clothing cleanscapes store clean up christmas tree cell phone catalog carnation burien bothell boma bikeworks bikes bike battery batteries bag ban baby award ants america recycles day NRR HLA Film Burien News