News

Categories


 

By City


 

Upcoming Events

Community Events

06/30/15 Clean is community!


See all Events

Burien Events Somali | April 30, 2014

Adeegga Recology CleanScapes ayaa bilaabmaya


Recology CleanScapes ayaa siin doonta adeegyada ka qaaditaanka qashinka, dib-u-warshadaynta (recycling) iyo qashinka cuntada & ardaaga ee loogu talagalay qoysaska, meheradaha iyo shirkadaha Burien laga bilaabo Juun 1, 2014. Haddii aad tahay macmiil meel deggane ah, fadlan soo dhig gawaari-gacmeekaaga jidka dhinaciisa illaa 7am maalinta qashin ka-qaadistaada.


Read more...


tags: no tags

Burien Events Somali | April 30, 2014

Baqshadaha Macluumaadka Goobaha Qoysaska Badan iyo Ganacsiyada ayaa Boosta La Soo Diray


Nabadeey Burien! Recology CleanScapes ayaa ku faraxsan inay siiso adeegyada qashinka, dib-u-warshadaynta, iyo qashinka cuntada & ardaaga lagaga qaado beeshaada laga bilaabo Juun 1, 2014.

U-diyaargarowga adeegyada cusub, Recology CleanScapes waxay u diri doontaa "Baakado Soodhawayn" dhammaantood meheradha iyo daaradaha qoysaska badani deggan yihiin markay tahay Mey.


Read more...


tags: no tags

Burien Events Somali | April 30, 2014

Baqshadaha Macluumaadka Goobaha La Deggan Yahay ayaa boosta lagu dirayaa


Nabadeey Burien! Recology CleanScapes ayaa ku faraxsan inay siiso adeegyada qashinka, dib-u-warshadaynta, iyo qashinka cuntada & ardaaga lagaga qaado deggenayaasha SeaTac laga bilaabo Juun 1, 2014.

Diyaagarowga ahaan, Recology CleanScapes ayaa kuu soo diri doonta "Baako Soodhawayn" markay tahay Mey. Baakada Soodhawaynta ayaa waxa ku jira macluumaad ku saabsan adeegyada iyo sicirrada, tilmaamaha dib-u-warshadaynta iyo qashinka cuntada iyo ardaaga, iyo jadwalka qashin ka qaadka.


Read more...


tags: no tags

Burien Events Somali | April 30, 2014

Dib-u-astaamaynta Gaari-gacmeedka iyo Weelka


Dhammaan gawaari-gacmeedka laga isticmaalo guryaha, meheradaha, iyo daaradha qoysaska badni degan yihiin ee Burien ayaa dib loogu astaamayn doonaa tilmaamha adeegga la cusbooneysiiyay iyo macluumaadka kula xiriirka muddada ay tahay bisha Juun. Gawaari-gacmeedka meelaha la deggan yahay ayaa la astaamayn doonaa maalinta qashin qaadka isla markuu gaari-gacmeedku yaal jidka dhinaciisa.

Haddii aad wax su’aalo ah qabto, fadlan nagala soo xiriir 206.767.3322 ama burien@recology.com.


Read more...


tags: no tags

Burien Events Somali | April 30, 2014

Gawaari-gacmeedka Qashinka Cuntada & Ardaaga la keenay


Laga bilaabo Juun 1, 2014, ka qaaditaanka qashinka cuntada & ardaaga ayaa lagu dari doonaa adeegga qashinka bilaa lacag ku dallac dheeraad ah!

Macaamiisha ay hadda u rukunsan tahay adeegga ka qaaditaanka qashinka cuntada iyo ardaaga ayaa ku siin wadan ka qaaditaanka oo laguma dallacayo ujro dheeraad ah adeeggan.


Read more...


tags: no tags

Tags

wrapping paper whale weekly tip wastemobile waste reduction rewards waste reduction valentine upcycling toy swap the recology store take back your meds swap sustainable superbowl styrofoam streetscapes store soil snow shoreline seattle seatac school scholarship reuse repair regift recycling recycle truck visit recon queen anne portland plastic bag plastic phone paper packaging mulch movie medicine maple valley litter leftovers junk mail issaquah interconnection inclement weather hybrid truck holiday highline heat halloween green energy grass grand opening golden dumpster going green gift garden football food waste food drive evergreen fleets event energy electronics education earth day e-waste donate des moines contract conscious consumption composting compost community improvement award clothing cleanscapes store clean up christmas tree cell phone catalog carnation burien bothell boma bikeworks bikes bike battery batteries bag ban baby award ants america recycles day NRR HLA Film Burien News