News

Categories


 

By City


 

Upcoming Events

Community Events

06/30/15 Clean is community!


See all Events

Burien Events Somali | April 30, 2014

Baqshadaha Macluumaadka Goobaha La Deggan Yahay ayaa boosta lagu dirayaa


Nabadeey Burien! Recology CleanScapes ayaa ku faraxsan inay siiso adeegyada qashinka, dib-u-warshadaynta, iyo qashinka cuntada & ardaaga lagaga qaado deggenayaasha SeaTac laga bilaabo Juun 1, 2014.

Diyaagarowga ahaan, Recology CleanScapes ayaa kuu soo diri doonta "Baako Soodhawayn" markay tahay Mey. Baakada Soodhawaynta ayaa waxa ku jira macluumaad ku saabsan adeegyada iyo sicirrada, tilmaamaha dib-u-warshadaynta iyo qashinka cuntada iyo ardaaga, iyo jadwalka qashin ka qaadka.

Bixiyahaaga adeegga ee xaadirkan ayaa qaadi doona qashinka ilaa dhammaadka Mey. Waxaad ku sii wadan doontaa isticmaalka isla gawaarida-gacanta oo Recology CleanScapes ayaa bilaabi doonta qashin qaadka muddada ah toddobaadka Juun 1. Gawaari-gacmeedyadaada iyo weelashaada qashinka ayaa dib loogu calaamadayn doonaa macluumaad cusub gudaha Juun.

Haddii aad wax su'aalo ah aad ka qabto biilal ku dallaca ama weyddiisyada adeegga heeganka ah ka hor Mey 31keeda, fadlan kala xiirir Maamulka Qashinka (Waste Management) taleefanka 800.592.9995. Haddii aad jeceshahay in lagaa beddelo mugga gaari-gacmeedkaaga waxa ka dambeeya Mey 18keedafadlan la xiriir Recology CleanScapes. Weydiisadyada isbeddellada mugga gaari-gacmeedkaaga ayaa la oofin doona kaddib Juun 2eeda.

Haddii wax su'aalo ah oo ku saabsan adeegyadaada cusub ee Recology CleanScapes aad qabto, fadlan nagala soo xidhiidh 206.767.3322 ama burien@recology.com.


Tags

wrapping paper whale weekly tip wastemobile waste reduction rewards waste reduction valentine upcycling toy swap the recology store take back your meds swap sustainable superbowl styrofoam streetscapes store soil snow shoreline seattle seatac school scholarship reuse repair regift recycling recycle truck visit recon queen anne portland plastic bag plastic phone paper packaging mulch movie medicine maple valley litter leftovers junk mail issaquah interconnection inclement weather hybrid truck holiday highline heat halloween green energy grass grand opening golden dumpster going green gift garden football food waste food drive evergreen fleets event energy electronics education earth day e-waste donate des moines contract conscious consumption composting compost community improvement award clothing cleanscapes store clean up christmas tree cell phone catalog carnation burien bothell boma bikeworks bikes bike battery batteries bag ban baby award ants america recycles day NRR HLA Film Burien News