News

Categories


 

By City


 

Upcoming Events

Community Events

06/30/15 Clean is community!


See all Events

Burien Events Somali | April 30, 2014

Adeegga Recology CleanScapes ayaa bilaabmaya


Recology CleanScapes ayaa siin doonta adeegyada ka qaaditaanka qashinka, dib-u-warshadaynta (recycling) iyo qashinka cuntada & ardaaga ee loogu talagalay qoysaska, meheradaha iyo shirkadaha Burien laga bilaabo Juun 1, 2014. Haddii aad tahay macmiil meel deggane ah, fadlan soo dhig gawaari-gacmeekaaga jidka dhinaciisa illaa 7am maalinta qashin ka-qaadistaada.

Bixiyahaaga adeegga ee xaadirkan ayaa ku sii wadi doona qaaditaanka qashinka illaa dhammaadka Mey. Haddii aad wax su'aalo ah aad ka qabto biilasha ama dalbashada adeegga kahor Mey 31, fadlan kala xiriir Maamulka Qashinka (Waste Management) taleefanka 800.592.9995. Haddii aad jeceshahay inaad beddesho weynida weelkaaga ama heerka adeegga kaddib Mey 18eedafadlan la xidhiidh Recology CleanScapes. Dhammaan weyddiisadyada isbeddellada heerka adeeg ayaa la oofin doona kaddib 2eeda.

Waxaan si xiise leh u sugnaaba waa inaan adiga kuu adeegno!


Tags

wrapping paper whale weekly tip wastemobile waste reduction rewards waste reduction valentine upcycling toy swap the recology store take back your meds swap sustainable superbowl styrofoam streetscapes store soil snow shoreline seattle seatac school scholarship reuse repair regift recycling recycle truck visit recon queen anne portland plastic bag plastic phone paper packaging mulch movie medicine maple valley litter leftovers junk mail issaquah interconnection inclement weather hybrid truck holiday highline heat halloween green energy grass grand opening golden dumpster going green gift garden football food waste food drive evergreen fleets event energy electronics education earth day e-waste donate des moines contract conscious consumption composting compost community improvement award clothing cleanscapes store clean up christmas tree cell phone catalog carnation burien bothell boma bikeworks bikes bike battery batteries bag ban baby award ants america recycles day NRR HLA Film Burien News