News

Categories


 

By City


 

Upcoming Events

Community Events

06/30/15 Clean is community!


See all Events

Burien Events Vietnamese | April 30, 2014

Gói Thông Tin Dành Cho Doanh Nghiệp và Các Khu Chung Cư Được Gửi Qua Đường Bưu Điện


Xin chào Burien! Recology CleanScapes rất vui được cung cấp dịch vụ thu gom rác thải, rác tái chế, rác thực phẩm và sân vườn trong khu chung cư của quý vị bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu năm 2014.

Để chuẩn bị cho các dịch vụ mới của quý vị, Recology CleanScapes sẽ gửi “Gói Chào Mừng” qua đường bưu điện cho tất cả các doanh nghiệp và khu chung cư vào tháng Năm.

Gói chào mừng sẽ được gửi trực tiếp đến người quản lý tòa nhà và/hoặc người quản lý tài khoản của mỗi khu chung cư có tên trên hồ sơ và sẽ bao gồm:

 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về hóa đơn hoặc có yêu cầu dịch vụ theo cuộc gọi trước ngày 31 tháng Năm, vui lòng liên lạc Waste Management theo số 800.221.4508. Nếu quý vị muốn thay đổi kích cỡ thùng chứa hoặc lịch thu gom sau ngày 18 tháng Năm vui lòng liên lạc với Recology CleanScapes. Các yêu cầu thay đổi kích cỡ thùng đựng rác và mức dịch vụ sẽ được thực hiện sau ngày 2 tháng Sáu.

Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến các dịch vụ mới của Recology CleanScapes, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 206.767.3322 hoặc tại burien@recology.com.


Tags

wrapping paper whale weekly tip wastemobile waste reduction rewards waste reduction valentine upcycling toy swap the recology store take back your meds swap sustainable superbowl styrofoam streetscapes store soil snow shoreline seattle seatac school scholarship reuse repair regift recycling recycle truck visit recon queen anne portland plastic bag plastic phone paper packaging mulch movie medicine maple valley litter leftovers junk mail issaquah interconnection inclement weather hybrid truck holiday highline heat halloween green energy grass grand opening golden dumpster going green gift garden football food waste food drive evergreen fleets event energy electronics education earth day e-waste donate des moines contract conscious consumption composting compost community improvement award clothing cleanscapes store clean up christmas tree cell phone catalog carnation burien bothell boma bikeworks bikes bike battery batteries bag ban baby award ants america recycles day NRR HLA Film Burien News