News

Categories


 

By City


 

Upcoming Events

Community Events

06/30/15 Clean is community!


See all Events

Burien Events Vietnamese | April 30, 2014

Dán Lại Nhãn Trên Các Thùng và Công Ten Nơ Chứa Rác


Tất cả các loại thùng và công ten nơ chứa rác hiện đang dùng ở các nhà riêng, doanh nghiệp, và khu chung cư sẽ được dán nhãn lại với các hướng dẫn dịch vụ và thông tin liên hệ cập nhật trong tháng Sáu. Các thùng chứa rác ở khu nhà riêng sẽ được dán nhãn vào ngày thu gom rác khi thùng rác của quý vị nằm ở lề đường.

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 206.767.3322 hoặc tại burien@recology.com.
Tags

wrapping paper whale weekly tip wastemobile waste reduction rewards waste reduction valentine upcycling toy swap the recology store take back your meds swap sustainable superbowl styrofoam streetscapes store soil snow shoreline seattle seatac school scholarship reuse repair regift recycling recycle truck visit recon queen anne portland plastic bag plastic phone paper packaging mulch movie medicine maple valley litter leftovers junk mail issaquah interconnection inclement weather hybrid truck holiday highline heat halloween green energy grass grand opening golden dumpster going green gift garden football food waste food drive evergreen fleets event energy electronics education earth day e-waste donate des moines contract conscious consumption composting compost community improvement award clothing cleanscapes store clean up christmas tree cell phone catalog carnation burien bothell boma bikeworks bikes bike battery batteries bag ban baby award ants america recycles day NRR HLA Film Burien News