Burien

Burien > cộng đồng

Thong Tin ve Viec Thay Doi Ngay Thu Gom Rac

Vào ngày 1 tháng Sáu năm 2014, ngày thu gom rác sẽ thay đổi đối với các hộ gia đình trong khu vực màu đỏ dưới đây. Nhấp chuột vào khu vực của quý vị để biết ngày thu gom rác mới. Phóng to để tìm địa chỉ của quý vị nếu quý vị không thể ngay lập tức tìm khu vực của mình trên bản đồ.


View Larger Map

Tải về bản đồ thu gom rác mới dưới dạng PDF.

color codes


View Larger Map


smaller larger

Service Notices

Tất cả các dịch vụ đều theo đúng lịch trình.

English | español | Việt | Soomaali | ភាសាខ្មែរ

Burien Customer Service
206.767.3322

Service Hours
Daily 8am-5pm

Burien Pay by Phone 206.521.5107

Các hình thức yêu cầu

Email Inquiries
burien@recology.com