Burien

Burien > cộng đồng

Xin chao Burien!

Recology CleanScapes sẽ cung cấp dịch vụ thu gom rác thải, rác tái chế, rác thực phẩm và sân vườn cho các hộ gia đình, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh ở Burien bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu năm 2014. Recology CleanScapes đã từng phục vụ các cộng đồng khu vực Tây Bắc kể từ năm 1997, và chúng tôi rất mong muốn được phục vụ quý vị.

Vui lòng vào các đường dẫn dưới đây để biết thông tin về các sự kiện chuẩn bị cho việc bắt đầu dịch vụ vào ngày 1 tháng Sáu năm 2014.

Ngày 1 tháng Năm – Gói thông tin dành cho doanh nghiệp và các khu chung cư được gửi qua đường bưu điện

Tháng Năm – Thùng đựng rác thực phẩm và sân vườn được giao cho dân cư

Ngày 1 tháng Sáu – Dịch vụ bắt đầu

Tháng Sáu – Dán lại nhãn trên các thùng và công ten nơ chứa rác

Trang web này sẽ được đăng thêm thông tin khác liên quan đến các dịch vụ mới của quý vị vào tháng Tư. Trong khi đó, nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 206.767.3322 hoặc tại burien@recology.com.

Nếu quý vị có thắc mắc về hóa đơn hoặc có yêu cầu dịch vụ theo cuộc gọi trước ngày 31 tháng Năm năm 2014, vui lòng liên lạc Waste Management theo số 800.592.9995. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn thay đổi kích cỡ công ten nơ chứa rác hoặc mức dịch vụ thương mại sau ngày 18 tháng Năm, vui lòng gọi Recology CleanScapes theo số 206.767.3322. Các yêu cầu thay đổi mức dịch vụ sẽ được thực hiện sau ngày 2 tháng Sáu. 


smaller larger

Service Notices

Tất cả các dịch vụ đều theo đúng lịch trình.

English | español | Việt | Soomaali | ភាសាខ្មែរ

Burien Customer Service
206.767.3322

Service Hours
Daily 8am-5pm

Burien Pay by Phone 206.521.5107

Các hình thức yêu cầu

Email Inquiries
burien@recology.com