Burien


Xin chao Burien!

Recology CleanScapes sẽ cung cấp dịch vụ thu gom rác thải, rác tái chế, rác thực phẩm và sân vườn cho các hộ gia đình, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh ở Burien bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu năm 2014. Recology CleanScapes đã từng phục vụ các cộng đồng khu vực Tây Bắc kể từ năm 1997, và chúng tôi rất mong muốn được phục vụ quý vị.

Trang web này sẽ được đăng thêm thông tin khác liên quan đến các dịch vụ mới của quý vị vào tháng Tư. Trong khi đó, nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 206.767.3322 hoặc tại burien@recology.com.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi về hóa đơn hoặc có yêu cầu dịch vụ trước ngày 31 tháng Năm, vui lòng liên lạc với Waste Management theo số 800.592.9995.

Chúng tôi mong được phục vụ quý vị!

Read more...


Thong Tin ve Viec Thay Doi Ngay Thu Gom Rac

Vào ngày 1 tháng Sáu năm 2014, ngày thu gom rác sẽ thay đổi đối với các hộ gia đình trong khu vực màu đỏ dưới đây. Nhấp chuột vào khu vực của quý vị để biết ngày thu gom rác mới. Phóng to để tìm địa chỉ của quý vị nếu quý vị không thể ngay lập tức tìm khu vực của mình trên bản đồ.

Read more...


Cua Hang Recology CleanScapes o Highline

Cửa Hàng Recology CleanScapes cung cấp các sản phẩm khuyến khích giảm rác thải bằng cách thay thế các vật dụng dùng một lần bằng các vật dụng tái sử dụng, bán các sản phẩm tái chế và có thể tái chế, và hỗ trợ mục tiêu sử dụng lại đồ cữ thông qua các sản phẩm “tái chế nâng cấp” (upcycled) độc nhất.

Read more...

smaller larger

Service Notices

Tất cả các dịch vụ đều theo đúng lịch trình.

English | español | Việt | Soomaali | ភាសាខ្មែរ

Burien Customer Service
206.767.3322

Service Hours
Daily 8am-5pm

Burien Pay by Phone 206.521.5107

Các hình thức yêu cầu

Email Inquiries
burien@recology.com