Burien

Burien > Community

Macluumaadka Isbeddelada Maalinta qashin Qaadka

Maalinta Juun 1, 2014, maalmaha qashin qaaditaanka ayaa isu beddeli doona jiidaha casaanka leh, ee hoosta. Guji xaafaddaada si aad u aragto maalintaada cusub ee ka qaaditaanka qashinka. Soo dhawee (zoom in) si aad u hesho cinwaankaaga haddii garan kari weydo isla markaaba agagaaraha aad ku nooshay


View Larger Map

Soo dejiso khariidada qashin ururinta cusub oo PDF ah.

color codes


View Larger Map


Ka Yar Ka weyn

Cusboonaysiinta Adeegga

Dhammaan adeegyadu wakhtigooda ayay ku beegan yihiin.

English | español | Việt | Soomaali | ភាសាខ្មែរ

Adeegga Macmiilka Burien
206.767.3322

Saacadaha adeegyada
Daily 8am-5pm

Ku Bixi Taleefanka 206.521.5107

Foomamka Codsiga adeegga

Ku Weyddiinta Iimaylka
burien@recology.com